Sürdürülebilirlik

Unal Group, geleceği sürdürülebilir bir şekilde şekillendirmek için ; Çalışma biçimi, topluluklarla olan ilişkileri ve hizmetleri,  sürdürülebilirlik odaklı olarak yönetiyor..Grup, her projede sürdürülebilir moda ve yeşil ekonomiye olan bağlılığını vurgulamayı amaçlıyor.

Bu vizyon doğrultusunda, bütünsel bir yaklaşım benimseyerek tüm operasyonlarını ve kararlarını ekosistemin geniş çaplı etkilerini göz önünde bulundurarak yapmaktadır. Faaliyetler ve hizmetlerde karbon emisyonlarını azaltma stratejileri belirleyerek, çevresel etkisini sürekli olarak minimize etmeye çalışıyor ve ekosisteme olumlu katkı sağlamak için operasyonları ve iş modelini sürekli olarak yeniden değerlendiriyor.

Unal Group’un sürdürülebilirlik anlayışı, sadece çevreyi değil, aynı zamanda sosyal etkileri de kapsar. İnsan kaynakları politikaları, ayrımcılığa karşı duruş üzerine kuruludur ve her bireye adil ve eşit fırsatlar sunar. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik eder ve bu değerleri iş yerinde güçlü bir şekilde hayata geçirir.

Sürdürülebilirlik, Unal Group’un iş modelinin ve değerlerinin temelini oluşturur. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle, tüm faaliyetler ve kararlar sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda şekillenir. Şirket, çevreye ve topluma olan sorumluluğunu her adımda gözetir ve bu vizyonuyla ilerlemeye kararlı bir şekilde devam eder.