SENİN DÜNYAN = BENİM MAĞAZAM

Ünal Group , spor, müzik ve sokak moda kültürlerinden ilham alarak perakendeye yönelik öncü yaklaşımlar ve en beğenilen marka ekosistemi oluştururken , tüketicilere ilham ve deneyim yaşatıp, küresel spor modası liginde oyuncu olmaktır.
YENİ NESİL ODAKLI

Ünal Group, gençlik enerjisi ve yenilikçiliğini bünyesinde taşıyarak, dinamik nesillerin beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmayı hedeflemektedir.

Tüketicilerin yaşamlarına olumlu katkılar sağlayan ve onların en iyi kendilerini ifade etmelerini sağlayan ürün ve hizmetler sunmak için gençliğin dinamizmini ve yaratıcılığını benimsemiştir.

Ünal Group, geleceğin liderlerini ve trend belirleyicilerini desteklemeyi ve onlara ilham veren, “Dinamik Nesillerle Geleceğe” motto’sunu sahiplenen bir platform olmayı amaçlamıştır.

SPORLA BESLENEN

Ünal Group, sporla ilham alan bir vizyonu benimsemektedir. Sporun, disiplin, takım çalışması ve hedefe ulaşma gibi değerlerini iş dünyasına aktarmanın önemine inanmıştır. Ünal Group için “spordan ilhamlanan” terimi, sadece ürünlerin ve hizmetlerin tasarımında ve sunumunda değil, aynı zamanda iş yapış biçiminde de kendini gösterir.

İşletmeciliğinde Nike NSP mağazalarının deneyimiyle başlayarak sporla doğrudan ilişkili olan Sneaks Up gibi markaları bulunduran grup, spor kültürünü ve etkisini her faaliyetinde öne çıkarır. Ayrıca, sporcu ve spor tutkunlarına hizmet etme konusundaki tutku, “Mutlu sporcu eşittir mutlu tüketici” motto’suyla yansıtılır.

Bu vizyonla, sporun enerjisini ve dinamizmini tüm operasyonlarına taşıyor, daha güçlü bir topluluk yaratma ve tüketicilere benzersiz bir marka deneyimi sunma hedefini sürdürüyor. Ünal Group, her zaman sporla ilhamlanan bir yaklaşım ile faaliyetlerine devam edecektir.

İNOVATİF

Ünal Group, sektörlere girişinden itibaren sürekli değişim ve gelişimi benimsemiştir. Bu, şirketin sürekli yenilik peşinde olduğunu ve ileriye dönük düşündüğünü gösterir.

Ünal Group, yenilikçi düşünce ve uygulamaları benimsemeyi bir görev olarak görmüştür. Sektörlerdeki trendleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, operasyonları ve hizmetlerin her yönünü sürekli olarak geliştirmiştir. Dijital dönüşüm ve sürekli iyileştirme prensipleri ile müşteri deneyimini ve verimliliği en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemiştir.

İnovasyonu sadece yeni ürün ve hizmetler sunmak olarak değil, aynı zamanda iş yapış şeklinde de dönüştürücü bir güç olarak gören Ünal Group, değişen dünya ve sektör koşullarına hızla adapte olabilmek, sürekli öğrenmek ve gelişmek için yenilikçiliğe dayalı bir kültür oluşturmuştur. Ünal Group, sektörlerin sınırlarını zorlamaya ve oyunun kurallarını yeniden yazmaya devam edecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR

Ünal Group, geleceğin yeşil ekonomisine olan inancı ve taahhüdü ile hareket eder. Sürdürülebilirlik, yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda iş yapma biçiminin ve operasyonlarının temel bir parçasıdır.

Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde, sektörleri bütünsel bir bakış açısı benimsenir. İşletmeleri, ürünleri ve hizmetleri gözden geçirirken, tüm faaliyetleri ve kararları ekosistem üzerindeki etkileriyle dikkate alır. Bunun yanı sıra, operasyonları ve iş modelini, çevresel etkileri minimize etmek ve ekosisteme pozitif katkı sağlamak için sürekli olarak yeniden değerlendirir.

Bu vizyon dâhilinde, Ünal Group, sürdürülebilirliğe yönelik geniş kapsamlı bir yaklaşım benimser. Bu, operasyonların çevresel etkisini azaltma ve toplumlara pozitif katkı sağlama çabalarını içerir. Bu hedefler, hem bireysel ve topluluk düzeyinde hem de gezegen ve gelecek nesiller üzerinde olumlu bir etki yaratma taahhüdünün bir parçasıdır.